bluefilterbril.nl

Bescherm je ogen tegen blauw licht

Bezorgdheid over schermgebruik ook bij jongeren zelf

Op 30 augustus 2019 lazen wij op NOS-teletekst een zeer interessant bericht waarin nog maar eens duidelijk wordt wat het gebruik van beeldschermen met ons doet en met name de bewustwording ervan. Het teletekstbericht verwijst naar een onderzoek dat namens de Volkskrant door I&O Research is uitgevoerd en op 30 augustus 2019 in een artikel samengevat is gepubliceerd in het dagblad.

Zowel kinderen als ouders ondervraagd

Het onderzoek heeft zich gericht op thuiswonende kinderen en jongeren tussen de 10 en 22 jaar. Het bijzondere aan het onderzoek is, aldus de Volkskrant, dat zowel kinderen als hun ouders zijn ondervraagd. Een uitkomst van het onderzoek is dat de meeste ouders vinden dat hun kind te lang achter een beeldscherm zit. Verrassender nog is dat kinderen dat zelf ook vinden.

De 569 ondervraagde jongeren brengen naar eigen zeggen gemiddeld 3 uur en 20 minuten per dag achter een scherm door. Daarbij gaat het enkel nog maar om privégebruik. Het maken van huiswerk achter de laptop of het gebruik van bijvoorbeeld tablets op school is niet meegeteld. Blijkens het onderzoek vinden tieners zelf dat 2,5 uur per dag een verantwoorde schermtijd is. Vooral jongeren van 18 en 19 jaar brengen veel meer tijd achter een scherm door. In plaats van de 2,5 uur die ze verantwoord vinden, is dat namelijk gemiddeld bijna 4 uur per dag.

Negatief effect

Veel tieners denken bovendien dat hun schermgebruik een negatief effect op ze heeft, zowel fysiek  als mentaal. Volgens het onderzoek denkt ruim de helft (57 procent) dat het langdurig gebruik van een beeldscherm leidt tot slaapproblemen. Tevens geven veel van de ondervraagde kinderen aan dat schermgebruik ook oogklachten geeft (47 procent), concentratieproblemen (45 procent) en schouder- en rugklachten (50 procent).

Geen verrassend resultaat uit het onderzoek is het gegeven dat ook kinderen en jongeren zelf denken dat het om een licht effect gaat. Het gaat daarbij om blauw licht dat afkomstig is van beeldschermen. Dat blauwe licht heeft een negatief effect op onze ogen en daarmee op onze gezondheid. Dit wordt in het artikel nog maar eens onderstreept. Zo blijkt uit het artikel dat uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgewezen dat jongeren die tot ’s avonds laat telefoons, tablets of computers gebruiken, slechter slapen dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Bovendien waarschuwt de in het artikel genoemde hoogleraar oogheelkunde van het Erasmus MC in Rotterdam voor het feit dat een combinatie van te weinig buiten spelen en te veel naar een scherm kijken, kan leiden tot bijziendheid en zelfs blindheid.

Onderschatting

Opvallend is overigens wel dat ouders het effect dat schermgebruik op hun kinderen heeft, lager inschatten dan de kinderen zelf. De ouders schatten de hoeveelheid tijd die hun kinderen achter een scherm doorbrengen ook lager in dan de tieners zelf. U bent dus gewaarschuwd!

Het artikel uit de Volkskrant wordt afgerond met de onderzoeksuitkomst dat tieners ondanks hun kritiek ook blij zijn met de aanwezigheid van beeldschermen in hun leven. Bijna de helft vindt bijvoorbeeld dat sociale media een verrijking van hun leven zijn. Daarmee sluit deze eindconclusie uit het onderzoek aan bij hetgeen wij op onze informatiepagina beschrijven. Het gebruik van beeldschermen is niet meer weg te denken uit ons leven. Van belang is dat we er op een gezonde manier mee om leren gaan. Het dragen van een blauwe filter bril tijdens het kijken naar een beeldscherm levert hier een positieve bijdrage aan. Daarbij zorgt een beeldschermbril in ieder geval voor een remming van het schadelijke blauwe licht.

 

Bron: de Volkskrant, editie 30 augustus 2019

Schuiven naar boven